The Someday Propping Meadow - Oh Hungry? Oh Mollie.

Airbag styrenhet

Något som jag inte har tänkt på fören nu är att det såklart måste finnas ett företag som fixar med airbags så att dom håller måttet och att dom kan reparera det när det har skett en olycka och så vidare. Ja det är ju en självklarhet men jag hade inte riktigt tänkt på det tidigare. Men det är ju bra att det finns sätt som man kan göra det på och att man kan kolla så att allt stämmer och att det är säkert och så vidare. Ja det är mycket som man ska tänka på när det kommer till fordon.

Bra att nån har koll på det

Ja det är ju bra om det är nån som har koll på det och som kan göra så att det blir så fint och att bra och säkert. Så att man kan åka och använda sig bil på ett säkert och bra sätt. Det gör så mycket och man vill ju att det ska vara så och att det ska gå att åka säkert framför allt.
Det finns mycket som man kan göra och som man kanske känner att man inte riktigt har koll på när det kommer till bilar så det är ju bra att det finns andra som har koll på det och som kan göra att det blir bra och säkert så som man vill ha det. 
Så det kan ju vara att man behöver kolla igenom sin airbag styrenhet då är det bra att man hittar ett företags om kan göra det och som vet hur dom ska göra det och vad det är som man kan göra för att det ska bli så som man vill och har tänkt det. Ja det finns en hel del som man kan kolla upp och så för att se att bilen är säker.