The Someday Propping Meadow - Oh Hungry? Oh Mollie.

Terapi som fungerar

När man talar om att göra en terapi som fungerar så kanske man känner att detta med magnetterapi är något som man kanske inte riktigt vet om och jag tror annars att man får igenom allting som annars inte blir gjort. Ja, det handlar om att man får till detta med magnetterapi så att man jaälv kan känna detta med att få igenom allt för alla. Men om man inte känner detta så kan man samtidigt också få till något mycket mer, något mer allvarligt och bra samtidigt som man också kommer underfund med vad som är viktigt.