The Someday Propping Meadow - Oh Hungry? Oh Mollie.

starta eget företag

Så var det dags att starta eget företag. Det är mycket man ska tänka på. Men ett problem, som jag tror jag alltid har haft, är att jag tänker för mycket. Man kan tänka för mycket när man ska starta ett företag. Det kan hända att man tänker så mycket att man aldrig blir färdig att verkligen starta. Man kan bara uppnå en viss grad av förberedelse, och sedan måste man bara våga hoppa. Och resten får man ta efterhand. Det är bra om man har någon som kan peppa en, och kanske mer eller mindre puffa på en, ungefär som när en fågel knuffar sin unge ur boet när den ser att ungen är redo att flyga.